Menu Close

Ross-Tech VCDS®

VCDS (VAG-COM) ÜLDINFO

VCDS põhiomadused

Ross-Tech VCDS® (VAG-COM Diagnostic Software) diagnostikatarkvara on loodud kasutamiseks Windows® arvutitel ning kasutades koos Ross-Tech HEX-NET® ja HEX-V2® seadmetega võimaldab alates 1990. aastast kuni käesoleva ajani toodetud VW, Audi, Seat ja Škoda sõidukite kiiret ja tõhusat diagnostikat.

VCDS toetab VAG-i KWP-1281, KWP-2000, CAN ja UDS/ODX/ASAM protokolle ning standardseid OBD-2/EOBD protokolle ISO 9141-2, ISO 14230 ja ISO 15765 (CAN). VCSD sisaldab üle 20000 veakoodi kirjelduse. VCDS-i tarkvarauuendused on TASUTA.

VCDS-i kasutades saab:

  • lugeda ja kustutada veakoode kõigist süsteemidest (näit. mootor, ABS, turvapadjad jne);
  • jälgida, salvestada ja kuvada graafiliselt diagnostilisi aktuaalväärtusi;
  • muuta seadistusi, kohandada ja kodeerida asendusmooduleid;
  • nullida hooldevälpasid;
  • aktiveerida hooldustoiminguid (näiteks EPB).

HEX-NET vs HEX-V2

Mõlemad tooted põhinevad sarnase arhitektuuriga protsessoril, kuid HEX-V2 on ilma WiFi moodulita, SD-kaardi ja keeruka toiteplokita, mis HEX-NET-il tagab pidevalt ühendatud olekus vähese energiatarbega režiimi. HEX-NET on varustatud sisseehitatud VCDS-Mobile® tarkvaraga, HEX-V2-l see puudub. Kasutaja seisukohast tähendab see seda, et VCDS-Mobile abil saadud info säilib ja on kättesaadav ka siis, kui seade peaks mingil põhjusel kaduma või hävinema. Andmed on „pilveteenuse“ kaudu kättesaadavad ka siis, kui kasutatakse mõnda teist seadet. Lisaks on VCDS-Mobile mitmed funktsioonid serveripõhised. VCDS-Mobile on platvormiülene lahendus, mille puhul on töötamiseks vajalik vaid internetilehitsejaga nutiseade või arvuti. HEX-V2 kasutamiseks on alati vaja VCDS tarkvaraga Windows arvutit.

Pro vs Limited

VCDS-i tootevalikus on võimalik valida piiranguteta ja piiratud versioonide vahel. Piiratud versioonidel on seatud piir testitavate sõidukite VIN-koodide arvule. Oma diagnostiliste funktsioonide poolest tooted ei erine. Selle meetme eesmärgiks on võimaldada soodsamat hinda eelkõige harrastuskasutuses olevatele seadmetele.

Piiratud versiooni puhul ei toimu VIN-koodide registreerimine siiski automaatselt. Kasutajal on alati võimalus valida, kas parasjagu testitava sõiduki VIN-kood registreerida või mitte.

Lisaks sellele on piiratud versioonil ka rida funktsioone, mis on rakendatavad ilma igasuguste piiranguteta. Nendeks on veakoodide lugemine ja kustutamine, mõõteplokkide (aktuaalväärtuste) lugemine ja Autoscan funktsioon. Samuti on ilma piiranguteta kõik diagnostilised funktsioonid sõidukitel, mille VIN-kood ei ole elektrooniliselt loetav (reeglina enne 2002.a. toodetud mudelid). VIN-koodi registreerimist eeldavad mistahes toimingud, kus muudetakse mingeid parameetreid või asetusi, näiteks hooldusvälpade nullimised, kohandamised, kodeerimised jne.

Piiratud versiooni litsentsi saab alati täiendada piiranguteta litsentsiks. Seda saab teha vahetult Ross-Techi veebilehel.

VCDS-i kasutamine

Ross-Tech VCDS diagnostikatarkvara saab kasutada Windows operatsioonisüsteemiga arvutis. Süsteem võimaldab tehaseseadmete tasemel diagnostilisi toiminguid ka kõige uuematel VW/Audi/Seat/Škoda mudelitel. VCDS tarkvara litsentsi võti on riistvaraliselt kodeeritud diagnostikaseadmesse, seetõttu ei vaja VCDS eraldi aktiveerimist. VCDS on alati kasutusvalmis selles arvutis, mille külge diagnostikaseade on parasjagu ühendatud. VCDS-i kasutamisel on abiks Ross-Tech-i foorum. Seetõttu on soovitav registreeruda kohe ka foorumi kasutajaks. Väga laia kasutajaskonnaga foorum on heaks allikaks lahenduste leidmisel erinevatele probleemidele. Foorumis osalevad aktiivselt ka Ross-Tech-i spetsialistid.

Kasulikke viiteid:

VCDS-Mobile®

VCDS-Mobile teeb VW/Audi/Seat/Škoda sõidukite diagnostika võimalikuks praktiliselt iga nutiseadmega, millel on kaasaegne internetilehitseja ja WiFi ühendus. Süsteem ei ole sõltuv kasutatava seadme platvormist (Android, iOS, Blackberry 10, Windows phone, jne). Teatud funktsioonide kasutamiseks peab seadmel olema internetiühendus, et saada ligipääs VCDS-Cloud serverile. Ilma internetiühenduseta ei saa lugeda ja kustutada veakoode, vaadada mõõteplokke, sooritada Autoscan-i ning salvestada aktuaalväärtusi.

Toote registreerimine

Iga VCDS HEX-NET/HEX-V2 seade tuleb registreerida selle esimese 10 kasutuskorra jooksul. Seadme registreerimiseks tuleb ühendada seade arvutiga ning käivitada VCDS tarkvara. Seejärel tuleb valida [Options], valida pordiks USB ning vajutada nuppu [Config]. Avanenud aknas valige vahekaart [Registration], täitke vormil nõutavad lahtrid ning saatke vorm. Registreerimise õpetused leiab ka Ross-Tech-i foorumist.

HEX+CAN vahetusprogramm

Ross-Tech pakub praegustele HEX+CAN seadmete registreeritud kasutajatele võimalust vahetada oma senine seade uue HEX-NET Pro või HEX-V2 Pro vastu tasudes osa uue seadme hinnast tagastatava HEX+CAN seadmega. Sellise vahetuse õigustatuse kontrolliks tuleb esitada taotlus, milles on ära märgitud vahetatava seadme seerianumber. Ross-Tech kontrollib seerianumbrit ja selle õigustatust vahetuprogrammis osalemiseks ning kui vahetus on Ross-Techi poolt aktsepteeritud, saab loovutada vana HEX +CAN seadme ja osta uue HEX-NET Pro vahetuskampaania hinnaga. Vahetuskampaania käigus tagastatud HEX+CAN seadmed saadetakse Ross-Tech’i.

Registreeritud HEX+CAN tagastamisel on HEX-NET Pro hinnaks 480 € (sisaldab käibemaksu 22%).

Vahetustaotluse saab esitada kontaktvormi kaudu või e-posti teel. Taotluses palume märkida taotleja andmed (nimi, ettevõtte), HEX+CAN seadme seerianumber, võimalusel ka seadme soetamise aeg ja koht.